Кошка маленькая

  /I,,,/I
 =( ' ; ' )=
__(U U)__
 ,,,,O,O,,,,

Я лблю тебя

  .-''''-.,.-''''-.
 ! Я ЛЮБЛЮ !
  ". ТЕБЯ ."
   '''-.,.-

Чашка кофе

   )
   ((
(""""""")o
""""""""""

Ноги, Следы

_________Oooo
__oooO___(___)
_(___)____)__/
_\__(____(__/
__\__)

Кошка

  /),/)
 ( ' ; ' )
(,,)---(,,)

Медвежонок картинка символами

________________ d88888FRIGA88____8""8_
______________d88P""""______"""""888_9_P.
___________w88P"________"_________"88b.
_________d8P___________.-(_)-.w._____"8b._.
_______d8P_________w_/___`,__"8______"88__, 88.__.
______d8P_________.8P(_____|_,___________"8_8__8888b.
___d888___________""___/-___-"`___________f8__8____8b.
_d8P______________________________________r88_____8b
_8P_d8___________________________________i8_______8:
_8b_"8______________________:_____________g8_______8:
__8bw______________________:____________:aP8_____8P
____"8f_____________________:___________,8P__888888P
_____"8r____________________;__________,88P______d|
______88i___________________________,88P_______dP
_____dP"88g_______________________,888P_88b____dP
____dP___"88a__________________www88P_____88bdP"
___dP_______"888888friga8888frigaP""__________88b
_d88n________d8__________________.____________"fb
dP__________d8____________________._____________rb
88_________8b._____________________:_____________ib
88___________88_____________________:____________"g;
_8b_______8b_88_____________________:_____________8a
__8b_______88P______________________:_____________88
___"888888P"________________________._____________d8
_______8b__________________________:_____________d8"
_______, 8b____________________________________d8P
_______8P888b______________________________d88P
_______88_"8888b_______________________d8 8P"8b
_______88_____"888888______________wd888P"____8b
______8P__________""8888888888888P""___________88
_____8P__________________________________________88
____8P___________________w_______________________89
___88_____________________"b__w88________________89
___8b_______________________8b"__________________8P
___"8b_______________________8b_________________dP_
____"88b_____________________8P_______________.dP
______"8888b______________d888w____________..dP"

Ежик несет яблоко картинка символами

....................................|
..............................@@.|.@@
............................@@@@@@@
........................^^@@@@@@@^^
.....................^^^^^@@@@@^^^^^
..................^^^^^^^^^^^^^^^^^^
................/..o......^^^^^^^^^^^^^^
..............@_____^^^^^^^^^^^^^^^^
..........................***..................****

Поезд картинки символами

_______________________________$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$________$$$______$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$_______$$$$$______$$$
__$$____$___$$_______$$$$$______$$$__$$
__$$____$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$_$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$_$$$
__$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$$$$$$$__$$$$$$_$$
__$$$$$$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$_$
___$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$$$$$$$__$$$$$_$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$__$$$$$___$__$$$$$$___$$__$$$$__$$$$
______$$$$$$_____$$$$$$$_____$$$$$

Мороженое картинки символами

________oooooooooo
_______oooooooo_mmmm
____aaaaaa_oo_mmmmmm
__aaaaaaaaa_mmmmmmmmm
_aaaaaaaaaaa_mmmmmmmmm
_aaaaaaaaaaa_mmmmmmmmm
__aaaaaaaaa_mmmmmmmmm
___aaaaaaa_##mmmmmmm
_____#########mmmm
_____###########m
_____##########
_____#########
_____########
_____#######
_____######
_____#####
_____####
_____###
_____##
_____#

Гитара картинка символами

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶___¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶______¶¶ ¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___ _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶___¶_¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶______¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶_¶¶___¶¶¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶___¶¶______¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶__¶¶___ ___¶¶___¶__¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶_______¶________¶¶__¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶_______¶______¶¶¶¶
¶¶¶¶_¶__¶¶___¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶
¶¶¶___¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__ __¶¶¶
¶¶¶_¶¶___¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶__¶¶_¶¶¶
¶¶_¶__¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶__¶¶¶¶
¶¶___¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶
¶__¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶
¶____ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Страницы